Mamy stowarzyszenie

Miło mi poinformować, że dnia 12 stycznia 2012 r. uzyskaliśmy wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym i tym samym oficjalnie do życia zostało powołane stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ucznia „Horyzont” przy Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach. Skrócona nazwa to TPU „Horyzont”.

Spotkanie założycielskie odbyło się 16 listopada 2011 r. W skład stowarzyszenia wchodzą nauczyciele naszej szkoły, rodzice uczniów, przedstawiciele organu prowadzącego szkołę oraz przyjaciele i sympatycy naszej szkoły.

Głównym celem jest podejmowanie działań edukacyjnych i wychowawczych na rzecz młodzieży oraz pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na ich realizację.

Teraz jesteśmy w trakcie załatwiania kolejnych formalności w Głównym Urzędzie Statystycznym w Gdańsku i w Urzędzie Skarbowym w Kartuzach. Potem czeka nas jeszcze założenie rachunku bankowego i możemy jako instytucja pozarządowa występować o dofinansowanie naszych pomysłów.