Młodość wolna od papierosa

mwop-foto„Młodość wolna od papierosa” – pod takim hasłem TPU „Horyzont” realizowało w Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach zadanie publiczne współfinansowane przez Powiat Kartuski. W projekcie udział wzięła cała społeczność uczniowska.

Z obserwacji członków naszego stowarzyszenia wynika, że współczesna młodzież często zdaje się nie przejmować stanem swojego zdrowia, a szczególnie nie myśli o skutkach stosowania używek. Teraz zdrowy, młody człowiek nie myśli o konsekwencjach, jakie wynikają z palenia papierosów, które obecnie stanowią swoistą „plagę” wśród młodzieży.

Racjonalne argumenty podawane przez rodziców i nauczycieli nie zawsze przemawiają do młodego człowieka, stąd też TPU „Horyzont” widziało szansę dotarcia do młodzieży poprzez zorganizowanie cyklu zajęć profilaktycznych. Złożyły się na nie spotkanie z policją, happening oraz udział młodzieży w spektaklu profilaktycznym.

Podczas spotkania z dzielnicowymi z Sierakowic Piotrem Hirszem i Jarosławem Pyszką, młodzież uzyskała informacje na temat konsekwencji palenia papierosów. Tutaj panowie policjanci wsparli się prezentacją multimedialną i pokazali zdjęcia osób, u których palenie papierosów wywołało spustoszenie organizmu. Młodzież uzyskała również informację o horrendalnej sumie pieniędzy, jaką przeciętny palacz wydaje rocznie na swój nałóg.

mwop-plakatyW okresie realizacji zadania przy wsparciu Samorządu Uczniowskiego udało się zorganizować także happening, polegający na rozwieszeniu w całej szkole, na każdych drzwiach, plakatów z hasłem „Młodość wolna od papierosa”. Cztery wersje plakatów przedstawiały symboliczną walkę z nałogiem.

Końcowym zadaniem było zaproszenie młodzieży na spektakl profilaktyczny pt. „Euforia”, zaprezentowany przez Grupę Teatralną „Moralitet” z Krakowa. Poza samym spektaklem przedstawiającym sceny z życia młodych ludzi, borykających się z trudnymi wyborami dotyczącymi nałogów, grupa na zakończenie prowadziła dialog z młodzieżą i tłumaczyła poszczególne sceny spektaklu, jak i ogólnie pojęte zasady dotyczące stosowania używek przez osoby niepełnoletnie.

Liczymy, że kilka takich spotkań pomogło młodzieży uzyskać informacje na temat pozytywów (takie widzi przede wszystkim młodzież i nie można udawać, że ich nie ma), ale także tej ciemnej strony stosowania używek, a przede wszystkim papierosów. W tym miejscu pragniemy wyrazić nadzieję, że choć parę osób uświadomiło sobie zagrożenie, jakie wynika z palenia tytoniu, i nawet dla tak niewielkiej grupy warto podejmować podobne działania profilaktyczne.

Widać także, że młodzież chętnie uczestniczy w takich spotkaniach, bierze udział w warsztatach i akcjach. Dlatego nasze działania chcemy kontynuować w przyszłym roku i rozszerzyć ich tematykę o problem alkoholu.

Wiesława Płotka
Tomasz Ziemann

powiat-kartuski-logo
Zadanie publiczne „Młodość wolna od papierosa”
współfinansowane przez Powiat kartuski.