Śladami naszych ojców

sno-naglowekProjekt regionalny „Śladami naszych ojców” został objęty honorowym patronatem przez Starostę Kartuskiego, panią Janinę Kwiecień. Adresowany był do młodzieży z gimnazjów Powiatu Kartuskiego. Na nasze zaproszenie odpowiedziało sześć szkół. Zadanie konkursowe, do którego przystąpiło dziewięć trzyosobowych zespołów, miało charakter badawczy i odkrywczy.

sno-plakatUczestnicy musieli zorientować się, gdzie w powiecie znajdują się domy/chaty/budynki charakterystyczne dla stylu kaszubskiego, sfotografować je za zgodą właścicieli, a najciekawszym elementem było poznanie historii budynków, a czasem i  ludzi w nich zamieszkujących. O tym, jak grupy zagłębiły się w treść zadania, świadczą opisy dołączone do zdjęć, a także komentarze jurorów doceniających na przykład  uwieczniony w kadrze element kontynuacji pokoleń, czyli sfotografowanie grupy wraz ze starszym właścicielem. Uczestnicy projektu mogli wykonać dziesięć ujęć tego samego obiektu lub różnych, w dowolnej technice i scenerii. Stąd otrzymaliśmy zdjęcia zrobione w słoneczne popołudnie, pochmurny dzień czy o zmierzchu, co znacznie zwiększało skalę trudności. Niektórzy  urozmaicali fotografie ciekawą scenerią, występując w strojach kaszubskich, a inni skupiali się na detalach, eksponując szczegóły. Pomysłowość uczestników projektu i ich zaangażowanie sprawiły, że zdjęcia te mają wartość nie tylko poznawczą, ale i artystyczną, a czasami nawet emocjonalną.

Efektem działań podjętych w ramach projektu „Śladami naszych ojców” było niewątpliwie wzbogacenie wiedzy na temat dorobku materialnego Kaszubów. Zatrzymanie w kadrze nieuchronnie mijających czasów. Dużą satysfakcję dała uczestnikom projektu świadomość, że z wypracowanych przez nich materiałów będą korzystały osoby, chcące poznać kulturę kaszubską od „codziennej, użytkowej” strony.

Z nadesłanych fotografii została stworzona galeria wyeksponowana w gimnazjum w Sierakowicach. Wszystkie zdjęcia dostępne są na stronie internetowej  www.sladaminaszychojcow.pl, która cieszy się popularnością, gdyż odwiedziło ją niemal osiem tysięcy internautów.

Komplet prac konkursowych wraz z opisami otrzymali jurorzy, którzy niezależnie oceniali prace według kryteriów zawartych w interaktywnym formularzu. W skład komisji konkursowej weszli eksperci z zakresu kultury i sztuki regionalnej, wspomniani już goście: p. Danuta Pioch, p. Irena Kulwikowska, p. Wojciech Okroj, p. Zbigniew Fularczyk, p. Mirosław Lejk. Podczas gali finałowej przedstawiono wyniki konkursu fotograficznego i wręczono atrakcyjne nagrody (tablety, odtwarzacze mp4, mp3, pendrive i albumy), dyplomy i podziękowania dla opiekunów młodzieży oraz komisji.

Poszczególne lokaty zajęli:

I miejsce – grupa nr 6 z Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Somoninie (skład: Magdalena Leszkowska, Katarzyna Leszkowska, Aleksandra Ryngwelska, opiekun merytoryczny – pani  Maria Klinkosz)

II miejsce – grupa nr 8 z Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach (skład: Emanuela Paracka, Wiktoria Gilmajster, Radosław Czaja, opiekun merytoryczny – pani  Anna Andryskowska)

III miejsce – grupa nr 5 z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej (skład: Jagoda Mejer, Adam Kulaszewicz, Robert Niklas, opiekun merytoryczny – pani  Barbara Czaja)

Wyróżnienie – grupa nr 1 z Gimnazjum w Kamienicy Królewskiej (skład: Wioleta Czaja, Aleksandra Woźniak, Rozalia Wenta, opiekun merytoryczny – pani Eliza Piotrowska).

W kategorii Nagroda Publiczności przyznawanej w głosowaniu internetowym zwycięzcami zostali członkowie grupy nr 9 z Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach (skład: Honorata Cieplińska, Julia Gruchała, Klaudia Kropidłowska). Otrzymali 1101 głosów na 4172 głosy oddane przez internautów.

Dyrektor Wydziału Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Kartuzach pan Wojciech Okroj oraz prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddziału w Sierakowicach pan Mirosław Lejk postanowili niezależnie nagrodzić najciekawszą pod względem artystycznym fotografię – zdjęcie numer 5 grupy 5. z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej. Kilka fotografii konkursowych w 2014 roku zostanie wykorzystanych w jednej z planowanych publikacji promocyjnych Powiatu Kartuskiego.

Jako organizatorzy otrzymaliśmy od internautów wiele gratulacji pomysłu i realizacji projektu. Mamy nadzieję, że uda nam się zorganizować wystawy w regionalnych ośrodkach kulturalnych, aby udostępnić lokalnej społeczności wypracowane przez młode pokolenie Kaszubów wartościowe materiały  – „ślady naszych ojców”.

Karina Jaroszewska
koordynator projektu

powiat-kartuski-logo
Zadanie publiczne „Młodość wolna od papierosa”
współfinansowane przez Powiat kartuski.