Towarzystwo „Horyzont” zdobyło pierwsze pieniądze

Towarzystwo Przyjaciół Ucznia „Horyzont” odniosło swój pierwszy sukces na polu finansowym, a ubieganie się o środki finansowe było ważnym powodem dla powstania naszej organizacji. Otrzymaliśmy łącznie 8.000 złotych, z czego dokładnie połowa tej kwoty pochodzi od Starostwa Powiatowego w Kartuzach, a druga połowa od Wójta Gminy Sierakowice.

W dniach między 11. a 16. maja 2012 r. Gimnazjum w Sierakowicach będzie realizować projekt „Dziedzictwo kulturowe naszych regionów”. Zakłada on wymianę młodzieży polskiej oraz uczniów z Norrtullskolan w Söderhamn w Szwecji oraz Szkoły Średniej im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu na Litwie. Łącznie w tych dniach współpracować będzie 60 uczniów.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na różnorodność kulturową naszych regionów, a poprzez poznanie tej różnorodności lepsze poznanie i zrozumienie siebie nawzajem. Chociaż uczestnicy mieszkają tak daleko od siebie, w ich kulturach są wartości wspólne dla wszystkich. Tak wielostronna współpraca pozwoli beneficjentom wymiany na pogłębienie wzajemnego zrozumienia i tworzenie relacji partnerskich młodzieży z różnych części Europy.

Niezwykle istotnym elementem tej wymiany jest możliwość pogłębiania znajomości języka angielskiego. Tym językiem bowiem posługują się już teraz nasi uczniowie w kontaktach mailowych z Söderhamn oraz Podbrzezia i tym językiem posługiwać się będą podczas wymiany.

Podczas wymiany odbędą się przede wszystkim wycieczki i zabawy integracyjne.