Zarząd

Iwona Andraszewicz
Prezes Zarządu

Tomasz Ziemann
Sekretarz Zarządu

Krzysztof Andryskowski
Skarbnik Zarządu

Mirosław Myszk
Członek Zarządu

Anna Piasecka
Członek Zarządu