Grant dla uczniów z SP1 i SP2 :: TPU Horyzont z wygraną

Dobre wiadomości dla uczniów szkół podstawowych z Sierakowic!

Towarzystwo Przyjaciół Ucznia HORYZONT, idąc za pomysłem samej młodzieży, wystąpiło w jej imieniu w konkursie na grant z programu „Równać szanse” realizowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności z Warszawy. Niedawno ogłoszono wyniki i okazało się, że jedną z czterech instytucji w województwie pomorskim, które otrzymały dofinansowanie jest właśnie TPU „Horyzont”.

Młodzież nazwała swój projekt „MKO – Młodzieżowy Komitet Organizacyjny”. Jego ideą jest samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie pikniku rodzinno-edukacyjnego z okazji Dnia Dziecka w 2020 roku – wydarzenia otwartego dla całej lokalnej społeczności Sierakowic. Komitet stanowić będą reprezentanci Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych nr 1 im. Floriana Ceynowy i nr 2 im. Józefa Piłsudskiego z Sierakowic. Młodzież ma działać samodzielnie, kreatywnie, ma nawiązać współpracę z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji kultury, a także lokalnego biznesu i pozyskać ich jako partnerów w swoim projekcie. Rola dorosłych w całej akcji ma ograniczać się jedynie do spraw formalnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa.

Dzięki takiemu postawieniu sprawy, to uczestnicy stają się podmiotem projektu, sami uczą się decyzyjności, współpracy w grupie, nawiązywania kontaktów, pozyskiwania partnerów jak i wychodzenia ze swoją działalnością poza mury szkoły.

Kwota jaką udało się pozyskać to 8.500,00 zł, ale MKO będzie starał się ją powiększyć poprzez wsparcie ze strony partnerów.

Działania ruszą już od stycznia, zaś uczestnicy będą o ich przebiegu na bieżąco informować na stworzonym przez siebie kanale w serwisie Facebook oraz poprzez partnerów.

Trzymamy kciuki, aby młodzi odnieśli sukces – organizacyjny i osobisty zarazem!