Otrzymaliśmy grant unijny

Dedal 2Miło nam poinformować, że Towarzystwo Przyjaciół Ucznia „Horyzont” znalazło się na liście rankingowej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku z rekomendacją do dofinansowania projektu edukacyjnego pt. „Śladami Dedala – edycja druga”. Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z priorytetu IX, działania 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Na przedmiotowy konkurs wpłynęło ponad 400 wniosków, zaś do realizacji przyjęto zaledwie 48. Łączna kwota dofinansowania naszego projektu wyniesie niespełna 50.000,00 zł. Dzięki tym środkom kolejna grupa uczniów Gimnazjum w Sierakowicach będzie miała okazję rozwinąć skrzydła – w przenośni – dzięki dodatkowym zajęciom o tematyce lotniczej, jak i dosłownie – dzięki temu, że partnerem projektu jest Aeroklub Słupski, z którym nasza szkoła współpracowała już w poprzednim projekcie.

Projekt będzie trwał od lutego do października 2013 roku. O szczegółach poinformujemy niebawem.