Zadanie publiczne w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2015 roku

Nasze Towarzystwo będzie realizować w tym roku zadanie publiczne zlecone w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pod nazwą „Obywatel – na własne oczy” na podstawie umowy Nr 381_/2015 zawartej w dniu 11.08.2015 r. w Warszawie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. Całkowity koszt realizacji zadania publicznego wynosi 89.300,64 zł (dotacja: 69.475,64 zł).