Zadania publiczne współfinansowane przez Gminę Sierakowice w roku 2015

Gmina Sierakowice na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 130/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. przyznała naszemu stowarzyszeniu środki na realizację zadań publicznych w roku 2015:

  • „Z samorządem za pan brat” – wysokość dotacji: 5.900,00 zł,
  • „Wypłyń na głębię – aktywne wędkarstwo alternatywą dla komputera” – wysokość dotacji: 3.000,00 zł.