Gminne zadanie publiczne na rok 2014

Wójt Gminy Sierakowice Zarządzeniem nr 4/2014 z dnia 3 stycznia 2014 r. przyznał naszemu stowarzyszeniu kwotę 3.400,00 zł na realizację zadania publicznego „Aktywne wędkarstwo alternatywą dla komputera”.

Jest to kolejna edycja ubiegłorocznego zadania „Aktywne wędkarstwo to też sport i rekreacja”, którego działania skupiają się wokół Dnia Dziecka i organizowanych z tej okazji zawodów wędkarskich dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z całej Gminy Sierakowice.