Zadanie publiczne ze środków Powiatu Kartuskiego w roku 2014

Zarząd Powiatu Kartuskiego przyznał uchwałą nr 202/500/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. kwotę 3.650,00 zł na realizację zadania publicznego pt. „Stop używkom! Stawiam na sport!”.

Zadanie ma na celu edukację młodzieży dla zdrowia oraz promocję zdrowego stylu życia. Głównym celem tego zadania jest profilaktyka i przeciwdziałanie przemocy oraz uzależnieniom, osłabienie czynników ryzyka poprzez dostarczenie informacji na temat skutków zachowań ryzykownych. Zadanie ma również przyczynić się do rozwoju zainteresowań i pasji młodzieży, zaproponować im alternatywne formy spędzania czasu wolnego oraz wesprzeć rodziców w procesie wychowawczym.